การจัดโต๊ะหมู่บูชา ควรจัดวางลำดับพระอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักศาสนา

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

รวมวิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชาเครื่องบูชาที่แสดงถึงความเคารพอย่างสูง ทั้งหมู่ 4 ,5 ,7 และ 9 ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

การจัดโต๊ะหมู่บูชา คือ

การจัดโต๊ะหมู่บูชา คือ จัดวางลำดับชุดโต๊ะสักการะที่ตกแต่งสวยงามเหมาะสม ประกอบด้วยเครื่องสักการะ เช่น กระถางธูป เชิงเทียน พานดอกไม้ แจกัน เพื่อเป็นที่ตั้งขององค์พระพุทธรูปหรือสิ่งที่เคารพอย่างสูง เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นต้น

โต๊ะหมู่บูชา หรือ ม้าหมู่บูชา มีลักษณะเป็นโต๊ะที่มีขาทั้งหมด 4 ขา และใช้งานร่วมกันหลายตัว จึงเรียกว่าโต๊ะหมู่ ซึ่งด้วยกันทั้งหมด 4 หมู่ ได้แก่ หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7 และหมู่ 9

การจัดโต๊ะหมู่บูชา มีจุดประสงค์เพื่ออะไร

ในประเทศไทยการจัดโต๊ะหมู่บูชา ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลก็จะทำการจัดทั้งสิ้น มักจะเห็นในพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานประชุมต่าง ๆ และงานศพ เป็นต้น เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ประธานในงาน เปรียบเสมือนว่ามีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ โดยจุดประสงค์หลัก ๆ นั้น ได้แก่

 • การตั้งเป็นเครื่องเตือนจิตใจให้พุทธศาสนิกชน ให้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 • เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและความยกย่องเคารพต่อพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
 • เป็นการแสดงถึงเหนียวแน่นของการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน
 • เป็นการแสดงถึงความงดงามของศิลปะและภูมิปัญญาไทย ที่ได้นำเสนอผ่านชุดโต๊ะหมู่บูชา ผ่านเครื่องสักการะทั้งหลาย
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

การจัดวางเครื่องสักการบูชา จะจัดทำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น

การจัดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วยเครื่องบูชาหลักอะไรบ้าง

 1. ธูป เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาที่มีกลิ่นหอม ใช้ธูป 3 ดอก หมายถึง บูชาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ และพระปริสุทธิคุณ
 2. เทียน เป็นสิ่งที่ใช้บูชาพระธรรม แสงสว่างแห่งปัญญา โดยปกตินิยมใช้เทียน 1 คู่ หมายถึง พระธรรมและพระวินัย ซึ่งจำนวนเทียนจะไม่เท่ากันจะขึ้นอยู่กับชุดโต๊ะหมู่บูชา
 3. ดอกไม้ เป็นสิ่งที่ใช้การบูชาพระสงฆ์ อาจจะจัดเป็นพวงมาลัย ประดับแจกัน หรือใส่ภาชนะที่เหมาะสมสวยงาม

ประวัติความเป็นมา

จาก “อธิบายเครื่องบูชา” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีความว่า เครื่องบูชาอย่างม้าหมู่ หรือเรียกอีกอย่างว่า “ไทยแกมจีน” นั้น เพราะเหตุจากการจัดเครื่องบูชาได้ความคิดมาจากไทย ส่วนเรื่องของกระบวนการจัดเอาแบบอย่างมาจากจีน โดยประยุกต์เอาเครื่องเรือนของจีน (ลายฮ่อ) ลายแจกัน เครื่องถ้วยชาม (ลายปักโก๊) ที่มีลวดลายสวยงามมาใช้ อ่านพระนิพนธ์ “อธิบายเครื่องบูชา”

ประชาสัมพันธ์

ข่าวดี ! สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจจะสร้างบ้าน บริษัท หรือที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ ตอนนี้เรามีแพคเกจสุดคุ้ม

"ปฐมมงคล" รวมแพคเกจลงเสาเอกและทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไว้ในราคาเดียว ประหยัดและคุ้มค่าแน่นอน

การจัดโต๊ะหมู่บูชา 4

 • ชุดโต๊ะหมู่ 4
 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 1 คู่
 • พานดอกไม้ 2 พาน
 • แจกัน 2 แจกัน

การจัดโต๊ะหมู่บูชา 5

 • ชุดโต๊ะหมู่ 5
 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 4 คู่
 • พานดอกไม้ 5 พาน
 • แจกัน 2 แจกัน

การตั้งโต๊ะหมู่บูชา สามารถจัดแบบประยุกต์ได้ไม่จำเป็นต้องจัดเต็มรูปแบบ แต่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นหลัก

การจัดโต๊ะหมู่บูชา 7

 • ชุดโต๊ะหมู่ 7
 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 5 คู่
 • พานดอกไม้ 5 พาน
 • แจกัน 2 แจกัน

การจัดโต๊ะหมู่บูชา 9

 • ชุดโต๊ะหมู่ 9
 • กระถางธูป 1 กระถาง
 • เชิงเทียน 6 คู่
 • พานดอกไม้ 7 พาน
 • แจกัน 3 แจกัน

กิจกรรมที่นิยมการจัดโต๊ะหมู่บูชา ได้แก่ ในพิธีทางพระพุทธศาสนา, ในพิธีถวายพระพร, ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือของพระราชทาน, ในการรับเสด็จฯ หรือตามเส้นทางเสด็จฯ, ในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และในการประชุมหรือสัมมนา ศึกษาคู่มือการจัดโต๊ะหมู่บูชาโดยละเอียด

การจัดโต๊ะหมู่บูชาที่เหมาะสม 

การจัดโต๊ะหมู่บูชา ต้องจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ควรอยู่ในพื้นที่มุมอับ ใต้บันได หันหน้าเข้าห้องเข้าหรือประตู ห้ามอยู่ติดห้องน้ำ เป็นต้น ทิศทางที่เหมาะสมนั้น ควรให้พระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อว่าเป็นทิศทางที่เป็นเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต หนุนการงาน เจริญรุ่งเรือง

โปรโมชั่นต้านโควิด

ค้นหาแพคเกจที่เหมาะกับคุณ และส่วนลดพิเศษในราคาที่ถูกใจ คุ้มค่า ประหยัด แต่คงความสวยงามและพิธีกรรมถูกต้อง

สอบถามโปรโมชั่น

การจัดวางลำดับพระ

 1. พระพุทธรูป อยู่ตำแหน่งองค์ประธานสูงสุดเพราะถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมักจะนิยมบูชาเป็นพระแก้วมรกต พระพุทธชินราช เป็นต้น
 2. พระอรหันต์ ได้แก่ พระสารีบุตร พระอานนท์ พระราหุล พระสิวลี เป็นต้น
 3. พระอริยสงฆ์
 4. รูปเหมือนสมมติสงฆ์
 5. พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ไทย
 6. เทพ เทพฮินดู
 7. พระบรมสารีริกธาตุ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : คุณสัมพันธ์ ร่มสายหยุด, กระทรวงวัฒนธรรม

บริการยอดนิยม

เหตุผลที่ต้องเลือกพลังศรัทธา