ไหว้เจ้าที่ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใช้ธูปกี่ดอก ให้สมพรปรารถนา

ไหว้เจ้าที่ในบ้าน
การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการไหว้เพื่อขอพร เสริมดวงชะตา แสดงความเคารพ ซึ่งการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องใช้ธูป เทียน ของไหว้หรือครื่องบวงสรวง และมีบทสวดของแต่ละองค์ แต่ปัญหาที่ทำให้หลายๆ คนสงสัยมากที่สุดคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์นั้นจะต้องไหว้อย่างไร เช่น ไหว้เจ้าที่ไม่มีศาล ไหว้กลางแจ้ง ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก และของบวงสรวงแต่องค์มีอะไรบ้าง เป็นต้น 

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

และไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

  • ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก
  • ไหว้เจ้าที่กลางแจ้งใช้ธูป 16 ดอก
  • บทสวดสำหรับไหว้เจ้าที่
  • ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ใช้ธูปกี่ดอก
  • ไหว้เจ้าที่ไม่มีศาลใช้ธูปกี่ดอก
ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

ไหว้เจ้าที่ใช้ธูป 9 ดอก เนื่องด้วยเจ้าที่ เป็นเทพารักษ์ที่ทำหน้าที่ปกปักรักษา ดูแลพื้นที่บ้าน เคหาสถาน อาคาร ไร่นาป่าสวน และสถานที่ต่าง ๆ บ้างก็เรียกว่า เจ้าที่ เจ้าท่า เจ้าป่าเจ้าเขา การไหว้เจ้าที่ถือเป็นประเพณีความเชืื่อของคนไทยแทบทุกพื้นที่ที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานและเจ้าที่นั้น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญที่ควรสักการะบูชา 
ของไหว้เจ้าที่มีอะไรบ้าง

ไหว้เจ้าที่กลางแจ้งใช้ธูป 16 ดอก

การจุดธูป 16 ดอกกลางแจ้ง เชื่อกันว่าเป็นการขอขมากรรมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้ากรรมนายเวร เทวดา 16 ชั้นฟ้า จะนิยมทำกันเมื่อรับรู้หรือสัมผัสได้ถึงปัญหาอุปสรรคในชีวิต ดวงตก ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด ไม่ประสบผลสำเร็จสักที การไหว้เจ้าที่กลางแจ้งจึงเสมือนเป็นการขอขมาสำนึกผิดต่อสิ่งที่ทำไม่ดีในอดีต ขอพรให้ในเปิดทางพบเจอสิ่งที่ปรารถนา เพิ่มสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจแก่ชีวิต วิธีไหว้เจ้าที่กลางแจ้งใช้ธูป 16 ดอก 1. ทำจิตใจให้สงบ แล้วเริ่มจุดธูป 16 ดอกให้ครบ 2. ตั้งสมาธิจิตอธิษฐาน จากนั้นท่องนะโม 3 จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก บทสวด
3.ตั้งจิตกล่าวคำบูชาดังนี้ “อธิษฐานอันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติ และเทพเทวดา ที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้ พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีต ให้มารับรู้รับฟังการขอขมา และ ขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้า (พูดชื่อ-นามสกุลของตัวเอง) ขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำ จากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย ด้วยอานุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตา และประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทาง และแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกิน เหลือใช้ เหลือเก็บ เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้า ได้พบแต่คนดี มีคุณธรรม อยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ”
ธูป คืออะไร คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอกกลางแจ้ง
4. ต่อด้วยการกล่าวคาถา “ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมทั้งปวงเถิด สาธุ สาธุ สาธุ” 5. จากนั้นนำธูปทั้ง 16 ดอก ปักลงดินและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
**ความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคล

บทสวดสำหรับไหว้เจ้าที่

“อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง” (3 จบ)

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ใช้ธูปกี่ดอก

จุดธูป 1 ดอก สำหรับใช้ไหว้ศพผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ไหว้ผีบ้านผีเรือน สัมภเวสี ภูตผี วิญญาณทั่วไป ที่ไม่ใช่การไหว้เทพจะนิยมใช้ธูป 1 ดอก จุดธูป 3 ดอก เป็นการบูชาในศาสนาพุทธ ระลึกถึงพระรัตนตรัย โดยจุดธูป 3 ดอกจะแทนความสำคัญ 3 อย่างคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ตัวอย่างเช่น จุดก่อนเริ่มทำพิธีทำบุญบ้าน จุดธูป 5 ดอก สำหรับการไหว้บูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณ โดยธูป 5 ดอก แทนทิศทั้ง 5 (เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก และกลาง) รวมถึงการไหว้บูชาตี่จู่เอี้ยของคนจีน จุดธูป 7 ดอก สำหรับไหว้บูชาพระพรหม บูชาพระอาทิตย์ จุดบูชาครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว จุดธูป 8 ดอก สำหรับไหว้เทพเจ้าชั้นสูงของฮินดู เช่น ไหว้พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระราหู พระพิฆเนศ พระแม่อุมาเทวี พระแม่ลักษมี และพระแม่สุรัสวดี เป็นต้น จุดธูป 9 ดอก ตามความเชื่อของคนไทยเลข 9 ถือเป็นเลขมงคล จึงนิยมจุดธูป 9 ดอก เพื่อไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระเทพารักษ์หรือรุกขเทวดา ศาลพระภูมิ เจ้าป่าเจ้าเขา แม่ย่านาง จุดธูป 16 ดอก นิยมใช้บูชากลางแจ้ง บวงสรวงเทพชั้นครูหรือพิธีอัญเชิญเทพเทวดา เรียกเทพเทวดา 16 ชั้นฟ้า อ่านเพิ่มเติมการจุดธูป 16 ดอก จุดธูป 108 ดอก สำหรับการไหว้บูชาเทพสูงสุดทุกชั้นฟ้าทั่วโลก เพื่อเป็นการประกอบพิธีเสริมดวงชะตาเพิ่มสิริมงคลแก่ชีวิต
ไหว้เจ้าที่ไม่มีศาลใช้ธูปกี่ดอก
กรณีที่บ้านไม่มีศาลเจ้าที่ สามารถไหว้บูชาได้โดยการตั้งโต๊ะพร้อมกระถางธูปบริเวณหน้าบ้าน ให้หันหน้าเข้าหาบ้าน จุดธูป 9 หรือ 16 ดอก ตั้งจิตอฐิษฐานกล่าวคำบูชา จากนั้นนำธูปปักลงกระถาง