ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ฤกษ์ดีวันมงคลตามปฏิทินล้านนาทั้ง 12 เดือน

ฤกษ์ดี 2567

รวมฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 ลงเสาเอก ตั้งศาลพระภูมิ ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน ปีมะโรง พุทธศักราช 2567 ปีก่าเหม้า – กาบสี จุลศักราช 1385-1386 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ประกอบด้วย วันมงคลทั้งปฏิทินล้านนาและปฏิทินวันกาลโยค สุริยยาตร์ ปฏิทินสุริยคติไทย จันทรคติไทย

ฤกษ์ คืออะไร

อ่านว่า เริก (คำนาม) ว่า คราวหรือเวลาที่กำหนดหรือคราวหรือเวลาซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคล เช่น ฤกษ์ดี ฤกษ์ร้ายมักนิยมใช้ในทางดี เช่น หาฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ หาฤกษ์แต่งงาน หาฤกษ์ยกเสาเอก ซึ่งเรื่องฤกษ์ดียามดีนั้น เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนาน การหาวันและเวลาที่เหมาะสม จะทำให้การประกอบพิธีกรรมสำเร็จลุล่วงไป ไม่รีบร้อน มีเวลาวางแผนและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567

สามารถใช้ดูฤกษ์ลงเสาเอก ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์จดทะเบียน และพิธีต่าง ๆ ได้ โดยช่องที่น้ำตาลเข้มคือฤกษ์ตามปฏิทินไทยและช่องสีน้ำตาลอ่อนคือฤกษ์ตามปฏิทินล้านนา หากมีข้อสงสัยสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฤกษ์วัน เวลาประกอบพิธีและสามารถเช็คคิวเพื่อจองทำพิธีต่าง ๆ กับแอดมินได้เลยครับ

ฤกษ์ดีมกราคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มกราคม 2567


 • วันพระ : 4 10 18 25
 • ฤกษ์มงคลล้านนา : 3 6 7 8 9 10 14 15 16 18 20 23 25 27 28
 • ฤกษ์มงคลปฏิทินไทย : 6 13 17 24 31
ฤกษ์ดีกุมภาพันธ์ 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กุมภาพันธ์ 2567


 • วันพระ : 2 9 17 24
 • ฤกษ์มงคลล้านนา : 1 3 5 6 8 14 16 17 21 22 23 28 29
 • ฤกษ์มงคลปฏิทินไทย : 7 10 24
ฤกษ์ดีมีนาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มีนาคม 2567


 • วันพระ : 3 9 17 24
 • ฤกษ์มงคลล้านนา : 1 5 6 9 11 13 15 16 17 20 22 23 24 25 28 29 31
 • ฤกษ์มงคลปฏิทินไทย : 2 9 27 30
วันหัวเข้าคือ วันที่เหมาะแก่การซื้อบ้าน ที่ดิน ซื้อรถ ซื้อของ บูชาเทียนรับโชค
สนใจบูชาเทียนรับโชค
ฤกษ์ดีเมษายน 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เมษายน 2567


 • วันพระ : 1 8 16 23
 • ฤกษ์มงคลล้านนา : 1 3 6 7 9 10 17 19 21 22 26 28 30
 • ฤกษ์มงคลปฏิทินไทย : 6 18 23 25
ฤกษ์ดีพฤษภาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤษภาคม 2567


 • วันพระ : 1 7 15 22 30
 • ฤกษ์มงคลล้านนนา : 1 5 7 9 12 14 19 20 21 23 26 28 30
 • ฤกษ์มงคลปฏิทินไทย : 2 16
ฤกษ์ดีมิถุนายน 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ มิถุนายน 2567


 • วันพระ : 6 14 21 29
 • ฤกษ์มงคลล้านนา : 1 2 3 6 7 8 12 13 19 21 22 26 28
 • ฤกษ์มงคลปฏิทินไทย : 4 11 18 20 25 27
วันหัวออก คือ วันที่เหมาะแก่การส่งคู่บ่าวสาว ส่งเคราะห์ ส่งสินค้า บูชาเทียนลดเคราะห์
สนใจบูชาเทียนลดเคราะห์
ฤกษ์ดีกรกฎาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กรกฎาคม 2567


 • วันพระ : 5 13 20 28
 • ฤกษ์มงคลล้านนา : 3 5 6 7 8 10 11 12 15 17 19 20 24 26 28 29
 • ฤกษ์มงคลปฏิทินไทย : 2 4 9 16 18 23 25 30
ฤกษ์ดีสิงหาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ สิงหาคม 2567


 • วันพระ : 4 12 19 27
 • ฤกษ์มงคลล้านนา : 2 4 6 9 13 14 18 21 26 27 30
 • ฤกษ์มงคลปฏิททินไทย : 1 8 15 20 22 29
ฤกษ์ดีกันยายน 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ กันยายน 2567


 • วันพระ : 2 10 17 25
 • ฤกษ์มงคลล้านนา : 2 3 5 7 10 12 14 15 16 19 21 23 28 30
 • ฤกษ์มงคลปฏิทินไทย : 17 24 26
ฤกษ์ดีตุลาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ตุลาคม 2567


 • วันพระ : 2 10 17 25 31
 • ฤกษ์มงคลล้านนา : 4 5 9 11 15 18 19 22 23 24 25 29 31
 • ฤกษ์มงคลปฏิทินไทย : 1 3 8 10
ฤกษ์ดีพฤศจิกายน 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ พฤศจิกายน 2567


 • วันพระ : 8 15 23 30
 • ฤกษ์มงคลล้านนา : 1 2 6 7 8 9 10 11 15 17 20 24 25 28 29 30
 • ฤกษ์มงคลปฏิทินไทย : 5 12 14 19 21 26
ฤกษ์ดีธันวาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ธันวาคม 2567


 • วันพระ : 8 15 23 29
 • ฤกษ์มงคลล้านนา : 1 4 8 9 10 16 17 18 23 24 25 27 29 31
 • ฤกษ์มงคลปฏิทินไทย : 3 5 12 19 26